Liikkuva perhe -ohjelma

Perheen ja sen lähipiirin aktiivista yhdessäoloa ja liikuntaa kaikkien osapuolten hyvinvointia edistäen.

Liikkuva perhe -ohjelman kohderyhmänä ovat perheliikunnan toimijat, kuten kunnat eri sektoreineen, liitot, urheiluseurat sekä muut yhdistykset ja toimijat. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa nähdään ohjelmassa tärkeänä ja perheet tavoitetaan näiden toimijoiden kautta, jolloin kohderyhmän tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjelman tavoitteena on, että eri perheliikunnan toimijat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun perheliikuntaan sekä viestivät perheliikunnasta. Näin perheiden yhdessäolo ja yhteinen liikunta lisääntyy ja sitä kautta myös perheenjäsenten oma, yksilöllinenkin hyvinvointi kasvaa. Lisäksi ohjelma haluaa vaikuttaa perheliikunnan arvostuksen lisäämiseen.

Liikkuva perhe -ohjelma on osa valtakunnallisia Liikkuvat ohjelmia, jotka tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu ry. Rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Liikkuva perhe.fi -sivuston tarkoituksena on tarjota toimijoille monipuolista tietoa ja materiaaleja perheliikuntaan liittyen. 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Image

Arkiseikkailusta kiittää sekä lapsi että aikuinen

Yhdessä liikkeelle! Arkiliikunta muodostaa pääosan viikoittaisesta liikkumisestamme. Tauotan istumista,...

23.09.2022

Image

Kävely on helppoa ja tehokasta perheliikuntaa

Liikkuva perhe -ohjelman arvonnan vastauksissa korostui, kuinka monenlaista perheliikuntaa toteutetaan...

18.08.2022

Image

Perheryhmien suosio kasvaa eri liikuntalajeissa

Syksy saapuu hiljalleen ja erilaiset sekä uudet liikuntalajit kiinnostavat perheitä liikkumaan yhdessä. Viime...

08.08.2022

Image

Liikkuva perhe -ohjelman aktiivinen kesäresepti

Lapset kuten aikuisetkin tarvitsevat aktiivista tekemistä kesälomalla, ihan jokaisena päivänä. Liikunnalliset...

27.06.2022

Image

Juhannusolympialaiset

JUHANNUSOLYMPIALAISET Juhannus on perinteisesti yhdessäolon aikaa perheen ja ystävien parissa....

22.06.2022

Liikkuva perhe Instagramissa

Liikkuva perhe Facebookissa

🍁🐦🍃Arkiseikkailu-kampanja alkaa tänään! Kampanja-aikaa vietetään 26.9-7.10.2022 🍁🐦🍃 ☁️Näkyykö taivaalla pilviteatteri? Millaista olisi liikkua supervoimilla? 🍂Toivoisimme, että pysähdytte kampanja-aikana yhdessä ihmettelemään ympäristöä. Seikkailun tueksi saatte bingoruudukon, johon on koottu erilaisia tehtäviä luonnon tarkkailuun ja liikkumiseen. Seikkailun voi toteuttaa joko matkalla kotoa varhaiskasvatukseen, lähtemällä ihmettelemään kodin lähiympäristöä tai vaikka kauppamatkalla. 🍂Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin, minkä lisäksi se muun muassa auttaa oppimaan ja rakentaa itsetuntoa. Liikkuva lapsuus myös ennustaa liikunnallista aikuisuutta. 🍂Varhaiskasvatusikäisille lapsille tulisi kertyä kolme tuntia fyysistä aktiivisuutta joka päivä. Aikuiset ovat tärkeitä roolimalleja lapselle. Aikuinen voi tukea lasta parhaiten kuuntelemalla, kannustamalla ja tekemällä yhdessä. Yhdessä toteutettavat helpot liikunnalliset tehtävät arjen vilskeen keskellä mahdollistavat liikkeen niin lapselle kuin aikuiselle. ➡️Osallistukaa arvontaan jakamalla kokemuksia sosiaalisessa mediassa. ➡️Jakakaa kampanjaviikkojen aikana perheenne yhteisiä tekemisiä ja kokemuksia kampanjasta Instagramissa. ➡️Lisätkää julkaisuun kampanjan aihetunniste #Arkiseikkailu ja tägää julkaisuun Liikkuva perhe -ohjelma]. 🐦Kaikkien kampanjatunnelmia jakaneiden kesken arvotaan palkintoja arjen seikkailuihin. Ottakaa myös seurantaan Liikkuva perhe -ohjelman somekanavat Instagramissa Liikkuva perhe -ohjelma] ja Facebookissa @liikkuvaperheohjelma, joissa jaamme liikunnallisia vinkkejä arkeen. 🐦Arkiseikkailu-kampanjan toteutuksesta vastaavat Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmat sekä Sydänliiton Neuvokas perhe. Ohjelmat ovat osa valtakunnallisia Liikkuvat-ohjelmia, joiden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. 🍂🐦🍃Avaa ovi ja yhteinen seikkailu voi alkaa! #arkiseikkailu #liikkuvaperhe #liikkuvavarhaiskasvatus #neuvokasperhe #familjenirörelse #famiesonthemove

26. syyskuuta 2022

Kirkkonummiseikkailu

ke 1. kesäkuuta 2022 12.16.00

Kirkkonummiseikkailussa voi liikkua yhdessä perheen kanssa vuoden ympäri!

Liiku mun kanssa! -hankkeessa työskentelee innokas ja aikaansaava Kirkkonummen liikunnan hankekoordinaattori Essi Kaipainen, joka tuntee Kirkkonummen kiehtovan seikkailun perinpohjaisesti.

Mistä Kirkkonummiseikkailun idea sai alkunsa?

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Liiku mun kanssa! -hankkeen kolmivuotisiin tavoitteisiin oli kirjattu perheille suunnatut maksuttomat harrasteryhmät sekä välinelainaamot.Toimenpiteitä suunnitellessa todettiin, ettei kyetä toteuttamaan laadittuja tavoitteita koronan ja resurssien puutteen vuoksi. Kaipainen totesi työtään ohjaavan palveluohjaajan Mirja Toivosen kanssa, etteivät voi jättää perheiden liikkumisen edistämistä pois, sillä hankkeen toinen kärki varhaiskasvatuksen liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisen lisäksi on huoltajien tietoisuuden lisääminen liikkumisen merkityksestä lapsen kasvulle ja kehitykselle. He kehittelivät ajatusta Kirkkonummiseikkailusta, jota voi toteuttaa ulkona, kotona tai oikeastaan ihan missä tahansa. Ideaa vahvisti myös ajatus siitä, että tieto olisi helposti löydettävissä eikä hajallaan eri sivustoilla. Kirkkonummiseikkailu kokoaan yhteen 19 retkikohteen tiedot Kirkkonummella.

 

Miten seikkailu on otettu vastaan perheissä?

Seikkailuun ei ole varsinaista seurantaa, mutta siitä on saatu paljon positiivista palautetta varsinkin yhdessä seikkailemisen näkökulmasta. Seikkailun hyödyntämiselle on löydetty myös erilaisia käyttötarkoituksia, kuten peliä on mahdollista pelata kirjastoissa ja seikkailu toimii aineettomana joululahjana. Seikkailua voi toteuttaa kahdella tavalla. Sitä voi pelata lautapelinä ja tutustua kohteisiin netissä, tai konkreettisesti seikkailla kohteissa. Kartta ja lautapelin ohjeet on tulostettavissa Kirkkonummiseikkailu -sivustolta. Yhdessä seikkailemisen voi toteuttaa valitsemalla yhden kohteen tai kiertämällä jopa kaikki kohteet perheen kanssa yhdessä. Kaipainen kertoi itse hyödyntävänsä seikkailua yhdessä vanhempiensa kanssa, kun he tulevat hänen luokseen kyläilemään.

 

Kuinka seikkailun sisällöt on rakennettu?

Kohteiden valinnassa on tehty laaja-alaista yhteistyötä. Huoltajia on osallistettu kohteiden valintaan erilaisten tapahtumien yhteydessä. Heiltä on kysytty, millaisia kohteita he toivoisivat seikkailuun ja millaisissa kohteissa he tykkäävät perheen kanssa käydä.

Lapsiystävällisen kunnan seuraavassa vaiheessa kartoitettiin yli 30 erilaista kohdetta eri puolilta Kirkkonummea. Kohteista keskusteltiin yhteistyössä kulttuuri-, liikunta- ja kunnossapitopalveluiden kanssa. Lapsiystävällinen kunta -työryhmä ja kuntakehitys olivat mukana kohteiden rajaamisessa ja lopulta päädyttiin 19 kohteeseen. Kohteissa on liikuntapaikkoja ja kulttuurikohteita sekä luonto- ja retkikohteita. Myös maanomistajien kanssa oli tehty yhteistyötä ennen seikkailun julkaisua.

Kohteiden kuvauksissa varhaiskasvatuksen liikuntavastaavat osallistivat lapsia. Lapsille näytettiin kuvia kohteista ja henkilöstö kirjasi ylös kaikki lasten reaktiot, kommentit ja keskustelut. Varhaiskasvatuksen lukukoordinaattori Eveliina Lesonen on koonnut dokumenttien pohjalta yhteen mielenkiintoiset ja monipuolisetkohdekuvaukset.

Kohteiden perustiedoissa on hyödynnetty eri nettisivustoilta löytyvää tietoa sekä yritetty pureskella kaikki tarvittava tieto mahdollisimman helppoon muotoon. Näin perheille jää vain yhdessä liikkuminen ja seikkailun toteuttaminen.

Kaipainen kertoo yhdestä kohde-esimerkistä: ”Etsimme lukukoordinaattorin kanssa Vesitorninmäen hiidenkirnua neljä tuntia, koska meillä oli väärää tietoa. Lopulta löysimme kirnun ja kirjoitimme kohteeseen saapumisen tiedot mahdollisimman konkreettisesti, ettei perheiden tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa ja energiaa etsimiseen”.

Kaikki kohteiden kuvat on itse kuvattuja lukukoordinaattorin kanssa ja kuvaukset toteutettiin samalla kun kohteisiin tutustuttiin. Kuvakollaasiin valituissa kuvissa on pyritty kuvaamaan matkan kannalta olennaisia maamerkkejä, reittimerkkauksia tai muuta olennaista sekä sellaisia asioita, joihin lapset kiinnittävät huomiota.

Leikkisisällöt ovat Kaipaisen käsialaa ja leikkien perusajatus on se, että ne voidaan toteuttaa, missä vain ja milloin vain. Leikkijöitä voi olla kaksi, kokonainen perhe tai sitten isompi ryhmä. Leikkeihin ei tarvita erityisiä välineitä. 

 

Miten haluaisit kehittää seikkailua?

Seikkailusta piti alun perin tulla laajempi kokonaisuus. Tarkoituksena oli lisätä tietoa yleisesti retkeilystä ja esimerkiksi retkiruokailusta. Kaipaisen ajatuksena oli myös, että seikkailu sisältäisi laajan leikkipankin, jonka kautta löytyisi tekemistä 

useammalle retkelle ja eri vuodenajoille. Toisaalta yksinkertainen on kaunista ja onhan seikkailussa jo nyt paljon tietoa ja tieto on helposti löydettävissä, hän toteaa. Tällä hetkellä seikkailukartassa on 19 erilaista kohdetta. Retkikohteita riittää siis myös jatkoa varten, vaikkakaan uutta seikkailua ei ole nyt tiedossa.

Touko-kesäkuussa 2022 toteutetaan kymmenen ohjattua Kirkkonummiseikkailua, joissa on hauskaa tekemistä koko perheelle. Kaipainen kertoo, että näiden ohjattujen retkien toive on tullut huoltajilta. Tarkempaa tietoa löytyy myös Kirkkonummiseikkailun etusivulta. Myös uutuutena jaetaan vuonna 2022 syntyneille kirkkonummelaisille vauvaperheille painettu Kirkkonummiseikkailu.

Kirkkonummiseikkailu on toteutettu Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Liiku mun kanssa! -hankkeessa, jota rahoitetaan liikunnallisen elämäntavan paikallisella kehittämisavustuksella. Kirkkonummiseikkailu on meidän kaikkien yhteinen, ja seikkailemaan saa tulla kauempaakin. Verkkosivusto on koottu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, jonka lisäksi kohdekuvaukset voi kuunnella sivustolta ääneen luettuina.

https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummiseikkailu

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslattsaventyr

https://www.kirkkonummi.fi/thekirkkonummiadventure

Tervetuloa seikkailemaan yhdessä Kirkkonummelle!