Liikkuva perhe -ohjelma

Perheen ja sen lähipiirin aktiivista yhdessäoloa ja liikuntaa kaikkien osapuolten hyvinvointia edistäen.

Liikkuva perhe -ohjelman kohderyhmänä ovat perheliikunnan toimijat, kuten kunnat eri sektoreineen, liitot, urheiluseurat sekä muut yhdistykset ja toimijat. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa nähdään ohjelmassa tärkeänä ja perheet tavoitetaan näiden toimijoiden kautta, jolloin kohderyhmän tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjelman tavoitteena on, että eri perheliikunnan toimijat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun perheliikuntaan sekä viestivät perheliikunnasta. Näin perheiden yhdessäolo ja yhteinen liikunta lisääntyy ja sitä kautta myös perheenjäsenten oma, yksilöllinenkin hyvinvointi kasvaa. Lisäksi ohjelma haluaa vaikuttaa perheliikunnan arvostuksen lisäämiseen.

Liikkuva perhe -ohjelma on osa valtakunnallisia Liikkuvat ohjelmia, jotka tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu ry. Rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Liikkuva perhe.fi -sivuston tarkoituksena on tarjota toimijoille monipuolista tietoa ja materiaaleja perheliikuntaan liittyen. 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Image

Arkiseikkailusta kiittää sekä lapsi että aikuinen

Yhdessä liikkeelle! Arkiliikunta muodostaa pääosan viikoittaisesta liikkumisestamme. Tauotan istumista,...

23.09.2022

Image

Kävely on helppoa ja tehokasta perheliikuntaa

Liikkuva perhe -ohjelman arvonnan vastauksissa korostui, kuinka monenlaista perheliikuntaa toteutetaan...

18.08.2022

Image

Perheryhmien suosio kasvaa eri liikuntalajeissa

Syksy saapuu hiljalleen ja erilaiset sekä uudet liikuntalajit kiinnostavat perheitä liikkumaan yhdessä. Viime...

08.08.2022

Image

Liikkuva perhe -ohjelman aktiivinen kesäresepti

Lapset kuten aikuisetkin tarvitsevat aktiivista tekemistä kesälomalla, ihan jokaisena päivänä. Liikunnalliset...

27.06.2022

Image

Juhannusolympialaiset

JUHANNUSOLYMPIALAISET Juhannus on perinteisesti yhdessäolon aikaa perheen ja ystävien parissa....

22.06.2022

Liikkuva perhe Instagramissa

Liikkuva perhe Facebookissa

🍁🐦🍃Arkiseikkailu-kampanja alkaa tänään! Kampanja-aikaa vietetään 26.9-7.10.2022 🍁🐦🍃 ☁️Näkyykö taivaalla pilviteatteri? Millaista olisi liikkua supervoimilla? 🍂Toivoisimme, että pysähdytte kampanja-aikana yhdessä ihmettelemään ympäristöä. Seikkailun tueksi saatte bingoruudukon, johon on koottu erilaisia tehtäviä luonnon tarkkailuun ja liikkumiseen. Seikkailun voi toteuttaa joko matkalla kotoa varhaiskasvatukseen, lähtemällä ihmettelemään kodin lähiympäristöä tai vaikka kauppamatkalla. 🍂Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin, minkä lisäksi se muun muassa auttaa oppimaan ja rakentaa itsetuntoa. Liikkuva lapsuus myös ennustaa liikunnallista aikuisuutta. 🍂Varhaiskasvatusikäisille lapsille tulisi kertyä kolme tuntia fyysistä aktiivisuutta joka päivä. Aikuiset ovat tärkeitä roolimalleja lapselle. Aikuinen voi tukea lasta parhaiten kuuntelemalla, kannustamalla ja tekemällä yhdessä. Yhdessä toteutettavat helpot liikunnalliset tehtävät arjen vilskeen keskellä mahdollistavat liikkeen niin lapselle kuin aikuiselle. ➡️Osallistukaa arvontaan jakamalla kokemuksia sosiaalisessa mediassa. ➡️Jakakaa kampanjaviikkojen aikana perheenne yhteisiä tekemisiä ja kokemuksia kampanjasta Instagramissa. ➡️Lisätkää julkaisuun kampanjan aihetunniste #Arkiseikkailu ja tägää julkaisuun Liikkuva perhe -ohjelma]. 🐦Kaikkien kampanjatunnelmia jakaneiden kesken arvotaan palkintoja arjen seikkailuihin. Ottakaa myös seurantaan Liikkuva perhe -ohjelman somekanavat Instagramissa Liikkuva perhe -ohjelma] ja Facebookissa @liikkuvaperheohjelma, joissa jaamme liikunnallisia vinkkejä arkeen. 🐦Arkiseikkailu-kampanjan toteutuksesta vastaavat Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmat sekä Sydänliiton Neuvokas perhe. Ohjelmat ovat osa valtakunnallisia Liikkuvat-ohjelmia, joiden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. 🍂🐦🍃Avaa ovi ja yhteinen seikkailu voi alkaa! #arkiseikkailu #liikkuvaperhe #liikkuvavarhaiskasvatus #neuvokasperhe #familjenirörelse #famiesonthemove

26. syyskuuta 2022

Kävely on helppoa ja tehokasta perheliikuntaa

to 18. elokuuta 2022 15.39.00

Liikkuva perhe -ohjelman arvonnan vastauksissa korostui, kuinka monenlaista perheliikuntaa toteutetaan omaehtoisesti perheenjäsenten ja lähipiirin kanssa.

Yksi suosituimmista liikuntamuodoista oli kävely, jota oli toteutettu:

  • metsä- ja maastokävelyinä vaikkapa marjojen ja sienten keruun yhteydessä
  • luontopolku- ja kaupunkikävelyinä
  • lemmikin kanssa ulkoiluina
  • Pokemon Go -kävelyinä
  • patikointeina ja vaelluksina
  • hämärtyvien kesäiltojen kävelyinä.

Kävely on on turvallista, helppoa, useimmille sopivaa, ajasta tai paikasta riippumatonta ja tehokasta. Kävely onkin hyvää perusliikuntaa koko perheelle. Yksi perhe tykkää kävellä asiointimatkoja, toinen taas tekee tehokkaita hikilenkkejä kävellen ja kolmas perhe viihtyy rauhallisilla kävelyillä seikkaillen luonnonhelmassa. Nämä kaikki ovat hyviä tapoja ja terveyshyödyt lisääntyvät, kun yhdistelet niitä:

Hyötyliikuntana toteutettu kävely lisää liikkumista arkeen ja vähentää paikallaanoloa.

Tehokkaat kävelylenkit kohottavat kuntoa.

Rauhalliset kävelyt palauttavat ja elvyttävät muun elämän aiheuttamasta kuormituksesta ja tukevat mielen hyvinvointia.

Vähän liikkuneille kävely on tuttu ja helppo tapa lisätä liikettä arkeen. Aktiiviliikkujille kävely voi toimia joko muusta liikunnasta palauttavana liikkumisena tai omana tehokkaana harjoituksenaan.

Kävelyllä on kokonaisvaltaisia vaikutuksia terveyteen. Kävelyn säännöllisyydestä, vauhdista, kestosta ja ympäristöstä riippuen vaikutukset voivat vaihdella terveys- ja hyvinvointivaikutuksista fyysisen kunnon vaikutuksiin.

Fyysisen kunnon lisäksi kävelylenkki edistää myös sosiaalista hyvinvointia. Kävelylenkin lomassa perheenjäsentenkanssa tulee vaihdettua kuulumiset ja purettua arjen murheita, ja huomaamatta tuleekin käveltyä pitempiäkin aikoja. Kävely on mielelle erityisen hyvää liikuntaa, sillä se helpottaa stressiä ja lisää mielihyvähormonien määrääSosiaalinen vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistää myös myönteistä minäkuvaa.

Etenkin raittiissa ilmassa,  luonnossa liikkumisen on todettu parantavan tehokkaasti mielialaa, joten perheen kanssa kannattaa ehdottomasti kokeilla kävelyä metsissä. Luontopolut ja pururadat ovat hyviä ja lempeitä alustoja mm. nivelille mutta myös pikkulapsille, jos sattuu kävelyn lomassa vähän pyllähtää nurin. Vaihtelevassa maastossa lihaksesi työskentelevät myös monipuolisemmin.

Kävely kohottaa kestävyyskuntoa, joten jo puolen tunnin päivittäinen kävely voi parantaa kestävyyskuntoa 10–15 % muutamassa kuukaudessa. Kävely lisää energiankulutusta, joten auttaa se myös painonhallinnassa. Kävely ehkäisee monia pitkäaikaissairauksia, sekä voi auttaa myös tuki- ja liikuntaelinvaivoissa, laskee verenpainetta sekä parantaa ja tasaa verensokeria.

Kävely parantaa kognitiivisia toimintoja, kuten keskittymiskykyä, toiminnanohjausta ja muistia sekä parantaa unen laatua ja helpottaa nukahtamista.
 

Löytäkää teidän perheelle sopiva ja säännöllinen aika kävelylle, jolloin se helpompi toteuttaa yhdessä säällä kuin säällä.