Liikkuva perhe -ohjelma

Perheen ja sen lähipiirin aktiivista yhdessäoloa ja liikuntaa kaikkien osapuolten hyvinvointia edistäen.

Liikkuva perhe -ohjelman kohderyhmänä ovat perheliikunnan toimijat, kuten kunnat eri sektoreineen, liitot, urheiluseurat sekä muut yhdistykset ja toimijat. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa nähdään ohjelmassa tärkeänä ja perheet tavoitetaan näiden toimijoiden kautta, jolloin kohderyhmän tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjelman tavoitteena on, että eri perheliikunnan toimijat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun perheliikuntaan sekä viestivät perheliikunnasta. Näin perheiden yhdessäolo ja yhteinen liikunta lisääntyy ja sitä kautta myös perheenjäsenten oma, yksilöllinenkin hyvinvointi kasvaa. Lisäksi ohjelma haluaa vaikuttaa perheliikunnan arvostuksen lisäämiseen.

Liikkuva perhe -ohjelma on osa valtakunnallisia Liikkuvat ohjelmia, jotka tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu ry. Rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Liikkuva perhe.fi -sivuston tarkoituksena on tarjota toimijoille monipuolista tietoa ja materiaaleja perheliikuntaan liittyen. 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Image

Arkiseikkailusta kiittää sekä lapsi että aikuinen

Yhdessä liikkeelle! Arkiliikunta muodostaa pääosan viikoittaisesta liikkumisestamme. Tauotan istumista,...

23.09.2022

Image

Kävely on helppoa ja tehokasta perheliikuntaa

Liikkuva perhe -ohjelman arvonnan vastauksissa korostui, kuinka monenlaista perheliikuntaa toteutetaan...

18.08.2022

Image

Perheryhmien suosio kasvaa eri liikuntalajeissa

Syksy saapuu hiljalleen ja erilaiset sekä uudet liikuntalajit kiinnostavat perheitä liikkumaan yhdessä. Viime...

08.08.2022

Image

Liikkuva perhe -ohjelman aktiivinen kesäresepti

Lapset kuten aikuisetkin tarvitsevat aktiivista tekemistä kesälomalla, ihan jokaisena päivänä. Liikunnalliset...

27.06.2022

Image

Juhannusolympialaiset

JUHANNUSOLYMPIALAISET Juhannus on perinteisesti yhdessäolon aikaa perheen ja ystävien parissa....

22.06.2022

Liikkuva perhe Instagramissa

Liikkuva perhe Facebookissa

🍁🐦🍃Arkiseikkailu-kampanja alkaa tänään! Kampanja-aikaa vietetään 26.9-7.10.2022 🍁🐦🍃 ☁️Näkyykö taivaalla pilviteatteri? Millaista olisi liikkua supervoimilla? 🍂Toivoisimme, että pysähdytte kampanja-aikana yhdessä ihmettelemään ympäristöä. Seikkailun tueksi saatte bingoruudukon, johon on koottu erilaisia tehtäviä luonnon tarkkailuun ja liikkumiseen. Seikkailun voi toteuttaa joko matkalla kotoa varhaiskasvatukseen, lähtemällä ihmettelemään kodin lähiympäristöä tai vaikka kauppamatkalla. 🍂Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin, minkä lisäksi se muun muassa auttaa oppimaan ja rakentaa itsetuntoa. Liikkuva lapsuus myös ennustaa liikunnallista aikuisuutta. 🍂Varhaiskasvatusikäisille lapsille tulisi kertyä kolme tuntia fyysistä aktiivisuutta joka päivä. Aikuiset ovat tärkeitä roolimalleja lapselle. Aikuinen voi tukea lasta parhaiten kuuntelemalla, kannustamalla ja tekemällä yhdessä. Yhdessä toteutettavat helpot liikunnalliset tehtävät arjen vilskeen keskellä mahdollistavat liikkeen niin lapselle kuin aikuiselle. ➡️Osallistukaa arvontaan jakamalla kokemuksia sosiaalisessa mediassa. ➡️Jakakaa kampanjaviikkojen aikana perheenne yhteisiä tekemisiä ja kokemuksia kampanjasta Instagramissa. ➡️Lisätkää julkaisuun kampanjan aihetunniste #Arkiseikkailu ja tägää julkaisuun Liikkuva perhe -ohjelma]. 🐦Kaikkien kampanjatunnelmia jakaneiden kesken arvotaan palkintoja arjen seikkailuihin. Ottakaa myös seurantaan Liikkuva perhe -ohjelman somekanavat Instagramissa Liikkuva perhe -ohjelma] ja Facebookissa @liikkuvaperheohjelma, joissa jaamme liikunnallisia vinkkejä arkeen. 🐦Arkiseikkailu-kampanjan toteutuksesta vastaavat Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmat sekä Sydänliiton Neuvokas perhe. Ohjelmat ovat osa valtakunnallisia Liikkuvat-ohjelmia, joiden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. 🍂🐦🍃Avaa ovi ja yhteinen seikkailu voi alkaa! #arkiseikkailu #liikkuvaperhe #liikkuvavarhaiskasvatus #neuvokasperhe #familjenirörelse #famiesonthemove

26. syyskuuta 2022

Perheryhmien suosio kasvaa eri liikuntalajeissa

ma 8. elokuuta 2022 09.40.00

Syksy saapuu hiljalleen ja erilaiset sekä uudet liikuntalajit kiinnostavat perheitä liikkumaan yhdessä. Viime vuosien aikana on ollut ilo huomata, kuinka Suomessa eri lajien tiimoilta perheryhmien suosio on voimakkaasti kasvanut. Perheryhmiä toteutetaan mm. Suomen Palloliiton Perhefutiksessa, Suomen Salibandyliiton Perhesählyssä ja Suomen Voimisteluliiton Perhegymissä. Liikkuva perhe -ohjelman teettämän perheliikuntabarometrin mukaan joka neljännessä lapsiperheessä harrastetaan perheliikuntaa ohjatusti. Jalkapallo, salibandy ja voimistelu ovat myös perheliikuntabarometrin tuloksissa suosituimpien lajien joukossa, joissa perhe liikkuu ja harrastaa yhdessä.

Mistä eri lajien perheryhmien sisältö koostuu?

Kuva: Suomen Palloliitto

PERHEFUTIS

Perhefutis on lapsen ja vanhemman yhteinen, suosittu harrastus, jossa nautitaan liikunnasta monipuolisesti ja turvallisesti ilman suorituspaineita. Toiminta on yhteistä oppimista ja oivaltamista kiireettömässä ilmapiirissä. Lapselle toiminta tarjoaa aikuisen jakamattoman huomion. Vanhemmalle Perhefutis on mahdollisuus rentoutua arjen kiireen keskellä yhteisen tekemisen parissa. 

Palautteet Perhefutiksen toteutuksesta ovat olleet erittäin positiivisia. Pääosin toiminta on ollut seuroissa huippu suosittua. Mukana olleet seurat kertovat, että Perhefutis on tuonut uutta virtaa seuratoimintaan ja tarjonnut ratkaisun jalkapallo toimintaan tutustumiselle myös perheen pienimmille. Perhefutiksen avulla on saatu käynnistettyä niin uusia joukkueita kuin uusia toimijoita joukkueiden taustatehtäviin. Laadullisesti ja määrällisesti vahva, pienten lasten toiminta takaa seuran elinvoiman tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. 

Toiminnan tavoitteina ovat mm. perhelähtöinen toiminta sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukeminen,  liikunnallisten lajivinkkien antaminen myös vapaa-aikaan.  

Kuva: Suomen Salibandyliitto

PERHESÄHLY

Perhesähly on hauska ja tehokas liikuntamuoto, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuden hengästyä, hikoilla ja kartuttaa taitojaan vanhempiensa tai muiden tärkeiden aikuisten kanssa. Lapset ja aikuiset opettelevat sählyn tekniikoita ja kikkoja sekä pelaavat yhdessä. Perhesähly on parhaimmillaan 3–6-vuotiaiden lasten liikuttamisessa, joka sopii myös vanhemmille lapsille.

Perhesähly muuntautuu lasten iän ja kehitystason mukaan. Kouluikäinen oppii nopeasti tekniikoita ja pelaa aikuisten kanssa hyvinkin tasaväkisesti. Kun mukana on alle kouluikäisiä, tarvitaan koko ryhmän yhteiset, turvalliset peli- ja käyttäytymissäännöt, joita jokainen pelaaja sitoutuu noudattamaan.

Alle kouluikäiset tarvitsevat oheisaktiviteetteja, jotka koostuvat monipuolisesti perusliikuntataidoista, sillä he eivät välttämättä jaksa keskittyä pelaamiseen kokonaista tuntia.

 

Kuva: Suomen Voimisteluliitto

PERHEGYM

Perhegymiä voi harrastaa salissa tai ulkona –  lapsi yhdessä huoltajan, kummin, isovanhemman tai vaikka koko perheen kanssa. Tunnit soveltuvat kaikille noin 0-3-vuotiaille lapsen taustaan tai taitotasoon katsomatta. Yleensä PerheGymiin voi ottaa mukaan myös isosisaruksen ja osa seuroista järjestää PerheGymiä myös hieman vanhemmille lapsille.

Ohjaajan avustuksella perhe johdatellaan perusliikuntataitojen saloihin, harjoittelemaan perheakrobatian perusteita sekä tutustumaan voimistelullisiin elementteihin leikin kautta. Tunneilla on vähemmän jonotusta ja enemmän aktiivista ja hauskaa yhdessä tekemistä. Perhegym -tunnit voivat olla lapsen ensimmäinen kosketus voimisteluun, josta jatkopolkuna voi olla Ninjagym ja edelleen Freegym -tunnit. 

 

Lisätietoja:

https://www.liikkuvaperhe.fi/fi/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe/perheliikuntabarometri.html

https://www.palloliitto.fi/seurakehitys/pelaajamaarien-kasvattaminen/perhefutis

https://storage.googleapis.com/prod-liitto-front-resources/2020/06/fd591e0f-perhesahly_vetajan_kasikirja.pdf

https://www.voimisteluklubi.fi/perheliikunta