Vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee Liikkuva perhe, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja -ohjelmien ansioituneita toimijoita

Liikkuvat-ohjelmat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen terveysliikunnan kokonaisuus, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee Liikkuvat-ohjelmista Liikkuva perhe, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja -ohjelmien ansioituneita toimijoita. 

Ohjelman toimijana ja palkinnon hakijana voi olla kunta, järjestö tai joku muu rekisteröity taho. Jokainen ohjelma palkitsee vähintään yhden ansioituneen toimijan ohjelman tavoitteita edistävästä toiminnasta. Hakuaika on 13.9–1.10.2021. mennessä. Palkittavien kesken jaettava palkintosumma on 21 000 €. Palkitsemistilaisuus järjestetään 2.12.2021 klo 10 Säätytalolla Helsingissä. 

Palkitsemiskriteerit ovat ohjelmakohtaisia 

Liikkuva perhe -ohjelma painottaa valinnassaan matalan kynnyksen ohjattua tai omaehtoista perheliikuntaa, jota toimija on konkreettisesti mahdollistanut tai kehittänyt. Erityisesti arjessa tapahtuvan, eri-ikäisten ihmisten fyysisesti aktiivisen yhdessäolon toteutuminen on ohjelman tavoitteiden keskiössä.

Tutustu ja täytä hakulomake alla. Pääset hakukriteereihin ja -lomakkeeseen myös tästä.

Lisätiedot ja hakuohjeet:

Liikkuva perhe -palkinto. Johanna Pekkanen, johanna.pekkanen@suomenlatu.fi, p. 044 059 8678, liikkuvaperhe.fi