Image

Koko perhe liikkumaan – yhdenvertaisesti

08.11.2023

Perheenjäsenen vamma, sairastuminen tai lisäavun tarve vaikuttavat yleensä koko perheen ja sen lähipiirin arkeen ja jaksamiseen. Kaikessa perheliikunnassa onkin tärkeää huomioida perheiden moninaisuus – niin pitkäaikaissairaat kuin toimintarajoitteiset liikkujat tulee huomioida yhdenvertaisesti. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä, johon myös liikunta ja liikkuminen kuuluvat. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista puolestaan korostaa vammaisten lasten yhdenvertaista oikeutta osallistua vammattomien lasten tavoin. Lasten lisäksi perheliikunnassa tulee huomioida vammaiset vanhemmat ja heidän yhdenvertainen mahdollisuutensa harrastaa perheensä kanssa vammasta huolimatta.

 

Yhdenvertainen perheliikunta

Yhdenvertainen perheliikunta onkin tärkeä osa CP-liiton liikuntatoimintaa. Perheet ovat tervetulleita kaikkiin järjestämiimme liikuntakokeiluihin ja monet muista tapahtumistamme ovat myös suunnattu perheille, kertoo CP-liiton suunnittelija Hanna Ihantola. Tänä vuonna CP-liitto on järjestänyt erilaisia liikuntakokeiluita, joista ratsastuskokeilu veti erityisesti myös lapsiperheitä mukaan. Isoimpana tapahtumana järjestimme Luontoviikonlopun Vuokatissa yhteistyössä Malikkeen, Kainuun liikunnan ja Luonto kaikille Kainuu -hankkeen kanssa. Viikonlopun ohjelmaan osallistui yhteensä seitsemän lapsiperhettä ja he pääsivät koko perheen voimin muun muassa geokätköilemään, kuvasuunnistamaan, kokeilemaan monien suosikkia vaijeriliukua sekä melomaan ja kalastamaan. Osallistuimme myös Vuokatin vaelluksen esteettömään perhevaellukseen. Viikonloppu innosti perheitä jatkamaan liikkumista yhdessä myös jatkossa. Kyseisenä viikonloppuna mahdollistimme perheiden osallistumisen liikuntaan kaikenlaisella toimintakyvyllä maastoliikkumisen apuvälineillä ja erilaisilla tukiratkaisuilla esimerkiksi kanooteissa.

Saavutettavuus ja esteettömyys

YK:n vammaissopimus korostaa esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitystä, jotta vammaiset perheenjäsenet voivat osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan toimintoihin, myös vapaa-ajan liikuntaan. Perheliikuntaryhmien ja -tapahtumien saavutettavuuteen ja esteettömyyteen tuleekin jatkossa panostaa entistä enemmän, jotta kaikkien perheiden mahdollisuus liikkua yhdessä toteutuu yhdenvertaisesti. Järjestettäessä tapahtumia ja ryhmiä tulee siis muistaa perheiden moninaisuus ja tehdä ympäristöistä ja aktiviteeteista mahdollisia kaikille. Esimerkiksi niin, että tarjolla on myös esteettömiä vaihtoehtoja ja toimintavälineitä mahdollistamassa osallistuminen monenlaisella toimintakyvyllä. Myös yleisavustaja tapahtumassa tai ryhmässä mahdollistaa monen osallistumista. Soveltamalla eri aktiviteetteja edesautetaan kaikkien mahdollisuuksia osallistua mukaan. Parhaimmillaan koko perheelle soveltuva yhdenvertainen perheliikunta edistää perheen hyvinvointia ja tuo uusia kokemuksia ja iloa arkeen.

 

Monipuolisen tuen hyödyntäminen

Tapahtumien ja ryhmien esteettömyyteen sekä yhdenvertaiseen osallistumiseen liittyvissä asioissa kannattaa hyödyntää potilas-, vammais- ja kansanterveysjärjestöjen osaamista. Järjestöillä on monenlaista vertais- ja lomatoimintaa, ohjattuja ryhmiä sekä tapahtumia, joissa on mahdollista tutustua yhdistysten toimintaan sekä kysyä neuvoa esimerkiksi omaa perhettä koskeviin kysymyksiin. Järjestöt tuottavat myös runsaasti erilaista materiaalia omatoimisen liikunnan sekä ammattilaisten työn tueksi. SoveLin jäsenjärjestöt kannustavat niin perhetoiminnan järjestäjiä kuin itse perheitä ja lähipiiriä ottamaan yhteyttä ja hakemaan tukea sekä ratkaisuja arjen tilanteisiin esimerkiksi sairauden myötä muuttuneessa perhetilanteessa.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

 

Kirjoittajat:

Hanna Ihantola, suunnittelija, CP-liitto

Nina Eränpalo, soveltava liikunnan asiantuntija, SoveLi ry

Kuvat: Nina Eränpalo ja Janne Huotarinen