Kiinnostaisiko kuntakohtainen Liikkuva perhe -työpaja?

 

 

Työpajan tavoitteet: 

 • Kuntatoimijat (julkinen, yksityinen ja/tai kolmas sektori) hahmottavat perheliikunnan tilanteen kunnassa ja tunnistavat sen mahdollisuudet kunnassa.
 • Kuntatoimijat kiinnostuvat tarjoamaan, lisäämään tai kehittämään perheelle suunnattua omatoimista liikuntaa, ohjattua liikuntaa tai viestimään perheliikunnasta (yhteistyössä ja yhdessä kehittäen).

Perheiden liikuntamahdollisuuksiin kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota, esimerkiksi:

 • Omaehtoisen liikunnan edistäminen.
 • Perheiden ohjatun liikunnan mahdollisuuksien lisääminen. 
 • Olosuhteiden kehittäminen (arkiliikunta, lähiliikuntapaikat, ulkoilu).
 • Perheliikunnasta viestiminen.
 • Toimijat huomioivat Liikkuva perhe -ohjelman perheliikunnan tunnusmerkit toiminnassaan.

 

 

Liikkuva perhe -työpajan toteutus: 

 • Toteuttajat: Liikkuva perhe -ohjelma yhteistyössä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa.
 • Kustannus: Maksuton. 
 • Kesto: 2-3 h.
 • Ajankohta: Sovitusti vuoden 2024 aikana.
 • Toteutustapa: Lähikoulutus, tarvittaessa räätälöidysti etäyhteyksillä.
 • Osallistujat: On toivottavaa, että työpajaan osallistuu kunnasta sekä nykyisiä, että mahdollisia tulevia perheliikunnan parissa toimivia.

 

Työpajan sisältö: (räätälöitävissä osallistuvan toimijakentän mukaisesti): 

 • Mitä on Liikkuva perhe -ohjelma?
 • Perheliikunnan käsitteen avaus.
 • Perheliikunnan merkitys.
 • Perheliikunnan tilannekuvan työstö kunnassa, mitä on jo ja mitä haasteita.
 • Perheliikunnan hyviin käytäntöihin ja toimintamallien tutustuminen.
 • Yhteistä keskustelua, yhteistyön paikat ja kehittämisen mahdollisuudet.