Liikkuva perhe -ohjelma

Perheen ja sen lähipiirin aktiivista yhdessäoloa ja liikuntaa kaikkien osapuolten hyvinvointia edistäen.

Suomen ladun koordinoiman Liikkuva perhe -ohjelman kohderyhmänä ovat perheliikunnan toimijat:kunnat eri sektoreineen, liitot, urheiluseurat sekä muut yhdistykset ja toimijat. Perheet tavoitetaan näiden toimijoiden kautta.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa nähdään ohjelmassa tärkeänä. Näin kohderyhmän tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelman tavoitteena on, että eri  perheliikunnan toimijat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun perheliikuntaan sekä viestivät perheliikunnasta. Näin perheiden yhdessäolo ja yhteinen liikunta lisääntyy ja sitä kautta myös perheenjäsenten oma, yksilöllinenkin hyvinvointi kasvaa. Lisäksi ohjelma haluaa vaikuttaa perheliikunnan arvostuksen lisäämiseen.

Liikkuva perhe -ohjelma on osa valtakunnallisia Liikkuvat ohjelmia, jotka tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu. Rahoituksesta vastaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM).

Liikkuva perhe.fi -sivuston tarkoituksena on tarjota toimijoille monipuolista tietoa ja materiaaleja perheliikuntaan liittyen. 

Lisätietoja:
Johanna Pekkanen, hankesuunnittelija
johanna.pekkanen@suomenlatu.fi, p. 044 059 8678
Susanne Blomqvist, hankesuunnittelija
susanne.blomqvist@suomenlatu.fi, p. 044 722 6322.
Nina Räike, koulutuspäällikkö
nina.raike@suomenlatu.fi, p. 044 722 6312.

 

Ministeri Kurvinen jakoi liikunnan Piikkarit-palkinnon sekä Liikkuvat-palkinnot

Oulunjoen seurakunta vastaanotti Ministeri Kurviselta Liikkuva perhe -palkinnon.  Liikkuvat-palkintoihin myönnettiin yhteensä 21 000 euroa. Palkintorahat tulee käyttää palkitsemisen kohteena olevan väestöryhmän liikkumisen edistämiseen.

Oulujoen seurakunta, Oulujoen seurakunnan varhaiskasvatuksen saama Liikkuva perhe -palkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa, ja sitä perustellaan mm. seuraavasti:
Monipuolinen toimintatarjonta on jo useamman vuoden jatkunutta, säännöllistä perheille suunnattua matalan kynnyksen ohjattua ja omaehtoista liikuntaa ja siihen sisältyy perheliikunnasta viestintää. Toimintaan osallistumisen kynnys on tehty erityisen matalaksi. Toimintaa kuvastaa joustavuus ja mukautuvuus yhteiskunnan perheiden toimintakyvylle kulloinkin asettamiin erilaisiin haasteisiin (esim. koronapandemia). Toiminta on maksutonta, kaikille avointa ja sitä kehitetään perhelähtöisesti. Toiminta on juurtunutta, monipuolista ja säännöllistä. Lue lisää..

Verkostoidu perheliikuntaan

Olympiakomitean koordinoima Liikkujan polku -verkosto on avoin kohtaamispaikka kaikille, jotka haluavat lisätä liikettä. Verkoston perheliikunnan teemaryhmä on laaja-alainen, perheiden liikunnan edistämisen alueella toimivien tahojen verkosto. Teemaryhmässä perheliikunta nähdään laajasti kaikenikäisten lasten ja heille läheisten aikuisten yhteisenä liikuntana, jossa sekä lapset että aikuiset ovat aktiivisia toimijoita. Teemaryhmä on vahvasti mukana Liikkuva perhe -ohjelmassa.

Lue lisää Liikkujan polku -verkostosta ja liity mukaan teemaryhmään täältä!