Liikkuva perhe -ohjelma

Perheen ja sen lähipiirin aktiivista yhdessäoloa ja liikuntaa kaikkien osapuolten hyvinvointia edistäen.

Liikkuva perhe -ohjelman kohderyhmänä ovat perheliikunnan toimijat:kunnat eri sektoreineen, liitot, urheiluseurat sekä muut yhdistykset ja toimijat. Perheet tavoitetaan näiden toimijoiden kautta.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa nähdään ohjelmassa tärkeänä. Näin kohderyhmän tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelman tavoitteena on, että eri  perheliikunnan toimijat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun perheliikuntaan sekä viestivät perheliikunnasta. Näin perheiden yhdessäolo ja yhteinen liikunta lisääntyy ja sitä kautta myös perheenjäsenten oma, yksilöllinenkin hyvinvointi kasvaa. Lisäksi ohjelma haluaa vaikuttaa perheliikunnan arvostuksen lisäämiseen.

Liikkuva perhe -ohjelma on osa valtakunnallisia Liikkuvat ohjelmia, jotka tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu. Rahoituksesta vastaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM).

Liikkuva perhe.fi -sivuston tarkoituksena on tarjota toimijoille monipuolista tietoa ja materiaaleja perheliikuntaan liittyen. Liikkuva perhe -ohjelman tarkemmat sisällöt tullaan julkaisemaan myöhemmin tällä sivustolla.

Lisätietoja:
Johanna Pekkanen, hankesuunnittelija
johanna.pekkanen@suomenlatu.fi, p. 044 059 8678
Susanne Blomqvist, hankesuunnittelija
susanne.blomqvist@suomenlatu.fi, p. 044 722 6322.
Nina Räike, koulutuspäällikkö
nina.raike@suomenlatu.fi, p. 044 722 6312.

 

Ajankohtaista

  • Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmat järjestivät 14.4.21 yhteisen webinaarin teemalla: Vanhempien ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö. Katso tallenne täältä.
  • Liikkuva perhe -webinaarissa 16.3.2021 kuultiin uusinta tutkimustietoa perheiden liikkumisesta ja puheenvuoroja liikkujatyypeistä, motivoitumisesta ja perheliikunnan hyvistä käytännöistä. Tallenne webinaarista löytyy täältä
  • Voit jakaa perheliikuntaan liittyviä materiaaleja ja vinkkejä Liikkuvaperhe.fi -sivustolle täällä:
    https://www.lyyti.fi/questions/809feb80e1

Verkostoidu perheliikuntaan

Olympiakomitean koordinoima Liikkujan polku -verkosto on avoin kohtaamispaikka kaikille, jotka haluavat lisätä liikettä. Verkoston perheliikunnan teemaryhmä on laaja-alainen, perheiden liikunnan edistämisen alueella toimivien tahojen verkosto. Teemaryhmässä perheliikunta nähdään laajasti kaikenikäisten lasten ja heille läheisten aikuisten yhteisenä liikuntana, jossa sekä lapset että aikuiset ovat aktiivisia toimijoita. Teemaryhmä on vahvasti mukana Liikkuva perhe -ohjelmassa.

Lue lisää Liikkujan polku -verkostosta ja liity mukaan teemaryhmään täältä!

Kuva: Suomen Olympiakomitea, Liikuntaleikkikoulu
Kuva: Suomen Olympiakomitea, Liikuntaleikkikoulu