Image

Lapsi haluaa liikkeelle nyt!

07.10.2022

Lapsi haluaa liikkeelle nyt! (Lähiympäristö mahdollistaa lapsen mielekkään ja turvallisen liikkumisen)

Päiväkoti-ikäisen lapsen liikkuminen on usein pyrähdyksenomaista, kokeilevaa ja säntäilevääkin. Mitä vaivalloisempi ja pidempi matka liikuntaympäristöön on, sitä todennäköisemmin lapsella on perillä jo jokin muu kiinnostuksen kohde. Siksi pienelle lapselle on tärkeää taata turvallinen lähiympäristö, joka mahdollistaa spontaanit, mielekkäät ja välittömät liikkumiset yhdessä aikuisen kanssa.

Tutkimuksen mukaan lähiympäristöllä voi olla yhteys lasten motorisiin taitoihin ja niiden kehittymiseen (Niemistö ym. 2019). Päiväkoti-ikäisillä lapsilla, jotka asuivat maaseudulla, olivat parhaimmat motoriset taidot. Erot korostuivat etenkin tytöillä. Voidaankin olettaa, että jos lapsen elinympäristö on turvallinen ja monipuolinen, se innostaa liikkumaan. Myös vanhemman osallistuminen lapsen liikkumisen turvaamiseen on tärkeää (Laukkanen ym. 2018). Jos ympäristö on vaikeasti saavutettava, turvaton tai epämiellyttävä, hankaloittaa se ulos lähtemistä ja siellä liikkumista sekä viihtymistä.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että lapset kuvaavat lempiliikkumiskohteikseen ympäristöt, joissa on luontoa tai luontoelementtejä, tilaa ja vapautta leikkiä. Liikkumisen näkökulmasta luonto tarjoaa monipuolisen ympäristön, jossa kehittyvät lapsen tasapaino, koordinaatio ja tarpeellinen lihasvoima. Monipuoliset ympäristöt tukevat paitsi lapsen motorisia taitoja ja fyysistä aktiivisuutta, voivat ne lisätä vanhemman ja lapsen yhteisiä liikkumisen hetkiä arkeen, joiden aikana voidaan jutustella päivän kuulumiset, kertoa mieltä askarruttavat asiat sekä ihmetellä luontoa ja ohikiitävää maisemaa yhdessä liikkuen. Tällaisista arjen liikkumisen hetkistä voi tulla tärkeä mahdollisuus lapselle sekä aikuiselle kuunnella ja tulla kuulluksi.  

Lähiympäristö voi myös vaikuttaa liikuntaharrastamismahdollisuuksiin ja ulkona vietettyyn aikaan. Maaseudulla asuvat lapset viettivätkin eniten aikaa ulkona päiväkotipäivän jälkeen. Puolestaan pääkaupunkiseudun lapset osallistuivat eniten liikuntaharrastuksiin (Niemistö ym. 2019). Sekä ulkona vietetyllä ajalla leikkien että liikuntaharrastamisella on myönteinen vaikutus motorisiin taitoihin (Niemistö ym. 2019). Sen vuoksi lapsilla tulisi olla mahdollisuuksia ulkoilla turvallisesti ja osallistua liikuntaharrastuksiin asuinpaikkaa katsomatta. Hyötyliikuntapaikat ja ulkoilumahdollisuudet paitsi tarjoavat mahdollisuuksia arkiseikkailulle ja spontaanille liikkumiselle, ovat myöskin vapaasti käytettävissä ja ilmaisia lisäten yhteiskunnan tasavertaisuutta. Nämä päivittäiset ulkoilu- ja liikkumismahdollisuudet rakentavat päivittäistä fyysistä aktiivisuuttamme eniten, vaikka ohjattu liikuntaharrastus silloin tällöin voi tuoda arkeen mukavan lisän. Toisaalta harrastusten vahvuutena on uuden oppiminen, ystävät ja mielekäs tekeminen. Lisäksi harrastus on monelle lapselle ihan oma juttu, jossa yhdistyvät juuri ne omat mielenkiinnon kohteet. Sitä kautta lapsi oppii myös ottamaan vastuuta omasta tekemisestään mielekkäällä tavalla. Harrastuksilla on erityinen asema lasten yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä, siksipä niitä pitäisi pystyä tarjoamaan kaikille lapsilla, huolimatta perheen varallisuudesta.

Lue lisää Taitavat tenavat ja Liikkuva perhe –tutkimushankkeista täältä: Taitavat tenavat ja Liikkuva perhe

Kirjoittajat
tutkijatohtori Donna Niemistö, Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori Arto Laukkanen, Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Lähteet:

Laukkanen A, Niemistö D, Finni T, Cantell M, Korhonen E & Sääkslahti A. Correlates of physical activity parenting: The Skilled Kids -study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2018, 28(12); 2691-2701.

Niemistö D, Finni T, Haapala EA, Cantell M, Korhonen E & Sääkslahti A. Environmental correlates of motor competence in children - The Skilled Kids study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019a, 16(11), 1989.