Image

Liikkuva perhe vuonna 2023 ja kohti vuotta 2024

21.12.2023

Liikkuva perhe on osa valtakunnallista Liikkuvat- kokonaisuutta. Se tukee hallitusohjelman tavoitetta liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä, on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu ry. Rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa perheiden liikunnallista elämäntapaa ja perheliikunnan toimintakulttuuria perheiden eri toimintaympäristöissä niin, että perheen ja sen lähipiirin fyysisesti aktiivinen yhdessäolo lisääntyy. Ohjelman toimenpiteiden tavoitteena on liikkumisen mahdollisuuksien edistäminen perheiden arjessa ja ohjatussa toiminnassa, perheiden liikunnallisen elämäntavan arvostuksen nostaminen ja sen merkityksen tunnistaminen yksilön ja perheen hyvinvoinnille.

 

Kohderyhmä

Kohderyhmää ovat perheiden liikunnan toimijat (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori). Perheitä kohtaavat toimijat ovat tärkeässä roolissa perheiden liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Perheet tavoitetaan näiden toimijoiden kautta. Pääkohderyhmä 2024 on kunta, jonka kautta on mahdollista koota toimijoita ja kehittää perheiden liikuntaa paikallisesti.

 

Toimenpiteet

Liikkuva perhe tukee perheiden liikunnan edistämistä ja pyrkii kokonaiskoordinaatiolla, eri toimijoita tukien, vaikuttamaan perheiden liikkumisen lisääntymiseen arjessa, osana eri palveluita ja eri toimintaympäristöjä. Vaikutamme päätöksentekoon valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Ohjaamme kunnallisella tasolla laajentamaan tavoitteita ja kehittämään toiminnan organisointia, perheiden liikunnallista elämäntapaa tukevia rakenteita ja toimijoiden monialaista yhteistyötä. Ohjaamme lisäämään toimijoiden liikunta- ja hyvinvointiosaamista sekä liikkumisen puheeksi ottamista osana eri kohtaamisia ja palveluita. Edistämme perheiden omatoimisen ja arkiliikkumisen liikkumisen mahdollisuuksia ja järjestäytyneen perheille suunnatun ohjatun toiminnan määrää.

 

Liikkuva perhe lukuina vuonna 2023

 

Liikkuva perhe -ohjelma 2024

 

  • Liikkuva kunta -haku käynnissä: https://liikkuvakoulu.fi/haluatteko-kehittya-liikkuvaksi-kunnaksi/
  • Toteutamme Liikkuvan varhaiskasvatuksen kanssa Arkiseikkailu -kampanjan 23.9.-6.10.2024. Laajennamme kampanjaa perhekeskustoimintaan ja muille perheiden kanssa toimiville tahoille. Vahvistamme toimijoiden liikkumisen puheeksi ottamisen osaamista ja kannustamme aktiiviseen kulkemiseen.
  • Toteutamme Liikkuva perhe -työpajoja yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa 10–15 kunnassa vuosittain. Kehitämme toiminnan jatkumoa ja materiaaleja.
  • Toteutamme puheenvuoroja 15 kpl.
  • Avaamme ohjelmaan liittymisen.
  • Teemme yhteistyötä perheiden liikuntaneuvonnan kehittämisessä. Jatkamme moniammatillisen asiantuntijaryhmän ja kehittämistapaamisten toimintaa ja kehitämme perheiden liikuntaneuvontaan keskittyvien hankkeiden tukea.
  • Teemme suunnitelmallista ja ajankohtaiset ilmiöt huomioivaa viestintää liikkuvaperhe.fi -sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.
  • Painopistealueet 2024: omatoiminen ja arkiliikunta, käynnistetään ohjatun perheiden liikunnan painopisteen suunnittelu.

Tervetuloa tutustumaan Liikkuva perhe -ohjelman ajankohtaisiin toimenpiteisiin myös sosiaalisen median kanavissa: Instagram: Liikkuva perhe ja Facebook: Liikkuva perhe -ohjelma