Image

Liity mukaan Liikkuva perhe -ohjelmaan

09.04.2024

Perhe lisää liikettä

Liikkuva perhe on osa valtakunnallista Liikkuvat-kokonaisuutta. Se tukee hallitusohjelman tavoitetta liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelmaa koordinoi Suomen Latu

Liikkuva perhe pyrkii toiminnallaan vahvistamaan perheiden liikunnallista elämäntapaa ja perheliikunnan toimintakulttuuria perheiden eri toimintaympäristöissä niin, että perheen ja sen lähipiirin fyysisesti aktiivinen yhdessäolo lisääntyy. Ohjelman toimenpiteiden tavoitteena on liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen perheiden arjessa ja ohjatussa toiminnassa, perheiden liikunnallisen elämäntavan arvostuksen nostaminen ja sen merkityksen tunnistaminen yksilön ja perheen hyvinvoinnille. 

 

Liity maksutta mukaan

Liikkuva perhe -ohjelmaan voi liittyä maksutta mukaan toimijatahot perheiden liikkumisen edistämisen eri toimintaympäristöistä kuten kunnat, kunnan toimialat ja yksiköt, urheiluseurat, yhdistykset, järjestöt tai yksityinen perheliikunnan toimija.

Perheiden liikkumisen edistäminen lähtee liikkeelle toimijatahon omista tarpeista ja lähtökohdista. Ohjelmaan ilmoittautuneet saavat käyttöönsä Liikkuva perhe -työkaluja ja tukimateriaaleja, kuten Perhe lisää liikettä -oppaan.

Ilmoittautumisen jälkeen on saatavilla tukea nykytilan hahmottamiseen toimijatahon perheiden liikkumisen edistämiseen, jonka jälkeen jatketaan toimittaman kehittämiseen ja juurruttamiseen.

 

Koetteko merkitykselliseksi, tärkeäksi ja tarpeelliseksi perheiden liikunnan edistämisen?

Haluatteko olla osana lisäämässä ja edistämässä perheiden liikettä Suomessa?

 

Liittykää mukaan Liikkuva perhe -ohjelmaan tästä