Image

Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee Liikkuva perhe, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja -ohjelmien ansioituneita toimijoita

29.09.2021

Liikkuvat-ohjelmat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen terveysliikunnan kokonaisuus, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee Liikkuvatohjelmista Liikkuva perhe, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja -ohjelmien ansioituneita toimijoita.

Ohjelman toimijana ja palkinnon hakijana voi olla kunta, järjestö tai joku muu rekisteröity taho. Jokainen ohjelma palkitsee vähintään yhden ansioituneen toimijan ohjelman tavoitteita edistävästä toiminnasta. Hakuaika on 13.9–1.10.2021 Palkittavien kesken jaettava palkintosumma on 21 000 €.

Palkitsemistilaisuus järjestetään 2.12.2021 klo 10 Säätytalolla Helsingissä. Palkitsemiskriteerit ovat ohjelmakohtaisia Liikkuva perhe -ohjelma painottaa valinnassaan matalan kynnyksen ohjattua tai omaehtoista perheliikuntaa, jota toimija on konkreettisesti mahdollistanut tai kehittänyt. Erityisesti arjessa tapahtuvan, eri-ikäisten ihmisten fyysisesti aktiivisen yhdessäolon toteutuminen on ohjelman tavoitteiden keskiössä. Liikkuva aikuinen -ohjelma painottaa valinnassaan innovatiivisella otteella liikunnan yhteistyöverkostojen luomista, työikäisen väestön liikuntaneuvonnan palveluketjuun liittyvää toimintaa ja pitkäjänteistä työtä liikunnan aseman vahvistamiseksi yhteiskunnassa. Ikiliikkuja-ohjelma painottaa valinnassaan ikäihmisten terveysliikunnan toimintamallien innovatiivista käyttöönottoa, levittämistä tai juurtumista.

Toiminnassa on voitu kehittää uusia toimintamuotoja, saatu mukaan uusia liikunnan harrastajia, kehitetty vapaaehtoistoimintaa tai kehitetty toimintaa iäkkäiden itsensä ideoimana.

Lisätiedot ja hakuohjeet: www.liikkuvaperhe.fi, Johanna Pekkanen, johanna.pekkanen@suomenlatu.fi, p. 044 059 8678 www.liikkuvaaikuinen.fi, Elina Tarkiainen, elina.tarkiainen@liikkuvaaikuinen.fi, p. 0400 968 646 www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja/, Annele Urtamo, annele.urtamo@ikainstituutti.fi, p. 040 162 7636 opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuriasiainneuvos Päivi AaltoNevalainen, paivi.aalto-nevalainen@minedu.fi, p. 02 953 30054