Image

Perhe lisää liikettä Suomeen

11.09.2023

Mitä tiedämme ja miten voimme lisätä perheen liikkumisen mahdollisuuksia?

 

Lapsiperheissä elää Suomessa noin 2,1 miljoonaa henkilöä. On tärkeää, että perheiden liikunnallisen elämäntavan merkitys yksilön ja perheen hyvinvoinnille tunnistetaan, sitä arvostetaan ja liikkumisen mahdollisuuksia perheiden arjessa, perheen eri toimintaympäristöissä edistetään monialaisesti. Helsingin kaupungin osalta tämä tarkoitti Liikkumisohjelmaa, jossa arkiliikkuminen oli uutena strategiaan kirjattuna tavoitteena. Kaikkien toimialojen toteutus sisälsi 60 toimenpidettä eri ikävaiheisiin. Toimenpiteet liittyivät henkilöstön osaamisen kehittämiseen, osaamisen ja tiedon jakamiseen, aktiivisempaan oppimisympäristöön, työvälineisiin ja materiaaleihin, tutkittuun tietoon sekä perheiden yhteisen aktiivisemman arjen tukemiseen. Liikkuminen on myös HYTE-työn painopisteenä vuosina 2022-2025. 

Kuulimme webinaarissa, että useampaan tekijään vaikuttaminen yhteiskunnan eri tasoilla on tutkitusti tehokkaampaa käyttäytymisen muutosten kannalta. Yksi hyvä keino tukea erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien perheiden liikunnan edistämistä osaksi perheen arkea voi olla perheliikuntaneuvonta.

Liikunnan ollessa osa perheen yhteistä aikaa, vanhempien liikunnallinen tuki tukee lapsen liikunnallisen elämäntavan muodostumista. Perheiden yhteinen ulkoileminen heijastaa myös perheen arvoja. Ulkoileva elämäntapa voi olla esimerkiksi arkiliikkumista ulkona, omatoimista ulkoilua ja retkeilyä sekä luontoliikuntalajien harrastamista. Se on saavutettavaa ja tasa-arvoista, perhe voi liikkua monella tavalla ja tasolla sekä vahvistaa kestävää elämäntapaa, luontosuhdetta, -yhteyttä ja vastuullisuutta.

Kun liikkumattomuus näyttää kietoutuvan perheen yhteisen ajan ympärille, on vapaa-ajalla liikkuminen merkityksellistä, myös harrastavilla lapsilla ja nuorilla. Liikkumisen ja harrastamisen mahdollistaminen tarkoittaa esimerkiksi perheen yhdessä liikkumista, liikkumisen edellytysten eli olosuhteiden, ympäristön ja kaverisuhteiden huomioimista sekä liikkumiseen kannustamista. Vanhempien roolilla ja osallistamisella myös urheilussa on paljon myönteisiä yhteyksiä liikkumisen lisäämisen ja taitojen oppimisen valmiuksien lisäksi esimerkiksi lasten ja nuorten psykososiaaliseen hyvinvointiin. Urheilevan lapsen tärkeimpiä toimintaympäristöjä on kodin ja koulun ohella seurat. Vanhemmilla on tärkeä rooli muun muassa Palloliiton jalkapalloperheessä, jossa tärkeinä koetaan perheen kannustus, kustannus ja lapsen kuunteleminen. Lisäksi tuetaan myös vanhempia omassa roolissaan monenlaisen toimenpitein urheilevan lapsen eri ikävaiheissa. Jalkapalloa harrastavien lasten ja nuorten vanhemmat kokevat tärkeimmiksi vapaaehtoistoiminnan motivaatiotekijöiksi oman lapsen tai alueen lasten harrastamisen ja hyvinvoinnin tukemisen.

Perheliikuntabarometrin (2021) mukaan lapsiperheistä liikkuu yhdessä vähintään kerran viikossa omatoimisesti 53 % ja ohjatusti 25 %.  Perheiden liikkumisen edistämisen toimet kattavat kaikki ikä- ja väestöryhmät ja ovat jokaisen perheen saavutettavissa, sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Perhe lisää liikettä Suomeen -webinaarin aineistot löydät täältä ja Mentimeter -tulokset täältä

 

Seuraava osa Lisää liikettä Suomeen -webinaarisarjasta järjestetään To 28.9. klo 9:00-11:00

  • Teemalla: Yritetäänkö liikunnan edistämisessä oikaista? Liikuntasuhteen rakentuminen on pitkäjänteinen prosessi. Webinaarin järjestäjänä toimii Liikunnan aluejärjestöt/ Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Ilmoittaudu 26.8.2023 mennessä täältä  

Liikkuva perhe -ohjelma on osa valtakunnallisia Liikkuvat-kokonaisuutta, jotka tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe -ohjelmat.

Liikkuva perhe -ohjelman tavoitteena on, että eri perheliikunnan toimijat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun perheliikuntaan sekä viestivät perheliikunnasta. Näin perheiden yhdessäolo ja yhteinen liikunta lisääntyy ja sitä kautta myös perheenjäsenten oma, yksilöllinenkin hyvinvointi kasvaa. Liikkuva perhe -ohjelma haluaa myös vaikuttaa perheliikunnan arvostuksen lisäämiseen. Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu ry. Rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuva: Tussitaikurit, jotka toteuttivat webinaarin livekuvituksen.

#lisääliikettäsuomeen #merarörelsetillfinland #perhelisääliikettäsuomeen #sitäonliikkeellä #liikkuvaperhe #familjeniröreselse