Image

Perheiden yhteisellä liikkumisella vaikutusta lasten paikallaanoloon

20.12.2022

Peruskoulun 5. ja 8.-luokkalaisille suoritettavista Move-mittausten tuloksista käy ilmi, että lähes 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on niin heikolla tasolla, että se voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa ohjelmajohtaja Antti Blom toivoo, että yhteiskunta tunnustaisi liikkumisen tärkeyden, tukisi sitä riittävästi ja ihmiset liikkuisivat terveytensä kannalta riittävästi arjessaan. HS Urheilu 14.12. keskusteluissa toimenpiteiksi ehdotettiin muun muassa perheiden tukea.

Millaisilla keinoilla voi sitten perheen ja lähipiirin kanssa tukea lasta ja nuorta kohti liikunnallisempaa arkea? Fyysisestä toimintakyvystä kertovia taitoja voidaan harjoittaa eri keinoin kaikissa lapsen ja nuoren kehitysympäristöissä osana jokaista päivää, jo varhaislapsuudessa. Hyviä keinoja vahvistaa kykyä liikkua omin voimin, harrastaa tai huolehtia päivittäisistä toimista ovat esimerkiksi arkimatkojen kävely tai pyöräily, retkeily tai pulkkailu lähiympäristössä, piha- ja kotityöt sekä omien varusteiden tai kauppakassien kantaminen eli ihan tavalliset arjen touhut.

On tärkeää löytää kuhunkin lapsen, nuoren ja perheen elämäntilanteeseen soveltuvat konkreettiset keinot liikkumisen lisäämiseen. On myös tärkeää, että viesti tulee samanlaisena lähimmistä kehitysympäristöistä esimerkiksi vanhemmilta, varhaiskasvattajilta, opettajilta ja harrastuksista. Me aikuiset yhdessä, kaikissa näissä ympäristöissä voimme mahdollistaa lapsen ja nuoren osallistumisen ja liikkumisen.  

Tutkimuksista tiedetään, että vanhempi ja lapsi vaikuttavat toinen toistensa liikuntakäyttäytymiseen. Keskeisintä lapselle ei kuitenkaan ole vanhemman oma liikunta-aktiivisuus, koska vähemmän  liikkuva vanhempi voi olla erinomainen liikuntakasvattaja, kertoo Jyväskylän Yliopiston Liikkuva perhe -tutkimus. Esimerkiksi perheiden säännöllinen yhdessä ulkoilu on yhteydessä lasten vähäisempään paikallaan oloon (LVVI3) ja yhteinen aktiivinen aika tukee perheen sisäistä vuorovaikutusta kaikissa ikävaiheissa sekä kohentaa niin fyysistä kuntoa kuin mielen hyvinvointia. Perheliikuntabarometrin 2021 mukaan kuitenkin vain noin puolet lapsiperheistä liikkuu yhdessä säännöllisesti (Perheliikuntabarometri 2021). 

Kuva 1. Lapsiperheiden ohjatun tai omatoimisen perheliikunnan määrä Suomessa 2021. Perheliikuntabarometri, Suomen Latu ja Taloustutkimus

Perheiden yhteisen liikunnan avulla liikutetaan sekä aikuisia että lapsia. Liikunnallisen tuen suuntautuminen lapsiin on kuitenkin erityisen tärkeää, koska liikkuva lapsuus ennustaa liikunnallista aikuisuutta.

Johanna Pekkanen, Liikkuva perhe. Suomen Latu ry

Lisätietoa

Liikkuva perhe on osa valtakunnallista Liikkuvat-kokonaisuutta, jonka toiminta tukee hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Liikkuvan perheen päätavoitteena on lisätä perheen ja sen lähipiirin fyysisesti aktiivista yhdessäoloa ja hyvinvointia ja sitä koordinoi Suomen Latu ry. Rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.