Image

Perheliikunnan edistäminen Eurajoella

29.01.2024

Eurajoki liikkeelle – koko perheen voimin

 

 

Millaisia merkittäviä ratkaisuja perheiden liikunnallisen elämäntavan lisäämiseen on tehty?

Eurajoella perheet ovat aina otettu hyvin huomioon esimerkiksi erilaisten tapahtumien muodossa. Eurajoella aloitettiin vuonna 2022 hanke nimeltä Eurajoki liikkeelle, jonka tarkoituksena ovat olleet lisätä Eurajoen alueelle perheliikuntaa tekemällä yhteistyötä seurojen, yhdistysten ja eri järjestöjen kanssa liikkumismahdollisuuksien edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ollut myös viestiä liikunnan mahdollisuuksista kunnassa, tehdä yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa ja lisätä hyvinvointia tasapuolisesti joka ikäryhmään.

 

Mistä lähdettiin, missä ollaan nyt ja mitä kohti menossa?

Varhaiskasvatuksessa oli kolmevuotinen Leila -hanke (Leikkien liikkuvaan arkeen 2019-2021). Hankkeessa lisättiin lasten mahdollisuuksia liikuntaan ja fyysisen aktiivisuuteen varhaiskasvatuspäivien aikana ulkona ja sisällä. Leila hankkeessa tehtiin monialaista yhteistyötä, jossa mukana oli kunnan eri hallintoaloilta työntekijöitä (myös liikunta). Leila hankkeen myötä varhaiskasvatusyksikköihin hankittiin mm. kiertäviä liikuntavälinekasseja, välineitä lähiympäristön retkiä varten sekä koulutettiin henkilöstön osaamista liikunnallisesta toimintaympäristöstä. Perheitä kannustettiin arkiliikunnan lisäämiseen, terveellisiin elämäntapoihin ja liikkuvampaan arkeen viikonloppureppujen avulla. Hankkeessa myötä syntyi myös Leila – liikuntaseikkailukartta, joka on ollut aktiivisessa käytössä ja sitä on hyödynnetty mm. Afrikan tähti pelialustana. (Viikonloppureput ovat edelleen käytössä ja ne muuttuivat liikuntarepuiksi, joita perheet saavat lainata sopivana ajankohtana. Liikuntaseikkailukartat päivitettiin myös ajankohtaiseksi.)

Eurajoki liikkeelle sai jatkoa 2023 ja nimi muutettiin Eurajoki liikkeelle – koko perheen voimin. Hanke jatkui muutoin samanlaisena, mutta mukaan tuli muutama uusi yhteistyökuvio. Syksyllä alkoi perheliikuntaneuvonta, joka on yhteistyössä Hyte alueen kanssa. Sen tarkoitus on jatkua ja sitä kehitetään lisää. Myös hankkeessa haluttiin liikuttaa perheitä, joissa on nuoria. Nuorten liikuttaminen tapahtui yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Myös yhteistyö seurakunnan kanssa alkoi.

Uutta hankerahaa on haettu Avilta ja tarkoituksena on jatkaa perheliikunnan kehittämistä, jolla on ollut selkeä tarve kunnassa. Toivoisin, että perheliikuntaa järjestävät tahot pysyisivät kunnassa ja näin ollen toimintojen vakiinnuttaminen olisi turvattu myös tulevaisuudessa.

Mitä erityistä toiminnassa on, mitä toimenpiteitä on tarjolla ja mille kohderyhmille?

Hankkeelle on palkattu perheliikuntakoordinaattori, jonka tehtävänä on ideoida ja toteuttaa yhteistyössä liikunnallisia toimenpiteitä, jotka lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia kuntaan.

Koordinaattori menee toimintoihin mukaan, jotka erilaiset tahot järjestävät perheille ja liikuttaa siellä perheitä (esim. avoin varhaiskasvatus, seurakunta ja erilaiset tapahtumat).

Eurajoen Veikkojen (paikallinen seura) kanssa on toteutettu jo kahtena kesänä yhteistyössä Kesäliikkaria, jossa 3–6 v. liikkuvat oman aikuisen kanssa yleisurheilukentällä. Se on tavoittanut perheitä jopa 80 mukaan.

Kunnan omiin tapahtumiin on lisätty perheliikuntaa ja myös tehty uusia perheliikuntatapahtumia.

 

4.     Mitkä ovat toiminnan tulokset ja onnistumiset? Entä kehittämistarpeet?

Yhteistyö ja verkostoituminen muiden tahojen kanssa vahvistuu koko ajan ja lisää näkyvyyttä, sekä samalla tietoisuus perheliikunnan mahdollisuuksista kasvaa. Perheliikuntatapahtumien järjestämiselle on ollut tarvetta kunnassa ja niiden vakiinnuttaminen on tärkeää. Perheliikunta liikuttaa monipuolisesti jokaista ikäluokkaa ja lisää liikunnallista elämäntapaa.

Erilaisissa perhetoiminoissa käyminen lisää aktiivisuutta myös toimijoiden pitäjille ja he saavat uusia ideoita toimintaan. 

Näkyvyyden lisääminen ja perheille tarkoitettujen palvelujen tietoisuuden lisäämistä tulisi kehittää vielä, vaikka sekin on mennyt eteenpäin. Myös perheliikuntaneuvonnan viestintä ja tietoisuutta pitää kehittää lisää.

Mitä muuta?

Eurajoella lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikutetaan tulevaisuudessa aktiivisesti olemalla mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmassa. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta: Syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen. Kuntaan on tämän toimesta laadittu lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelma, jossa viidentenä kohtana on oikeus elämään ja kehittymiseen. “Lasten ja nuorten leikin ja harrastamisen edelleen mahdollistaminen monipuolisella hanketyöllä. Kunnan leikkikenttien, päiväkotipihojen ja koulupihojen ja lähiliikuntapaikkojen tarve- ja kuntokartoitus ja kunnossapidon suunnittelu”. Hankkeen avulla edistämämme lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelmaa ja tuemme lapsen oikeuksia.

 

Kuva: Paula Niemi