Image

Rörelseglädje

09.11.2023

Ibland förundras vi över alla rapporter som säger att barn rör på sig för lite. Hur kan detta vara möjligt?

Finlands Svenska Idrott kommer nu i tre år att satsa på aktiva rörelsestunder utomhus. Detta i samarbete med Kultur- och undervisningsministeriet satsning på att minska stillasittande och öka andelen fysisk aktivitet under dagen. Vi arbetar med att försöka öka utomhusaktivitetens betydelse för att få aktiva och friska barn. Hur kan vi arbeta för att följa och utmana barns naturliga rörelseglädje? Hur kan vi göra mer av det?

Enligt rekommendationerna skall barn under skolåldern röra på sig tre timmar varje dag, varav en timme med pulshöjande aktivitet. Barn i skolålderna borde röra på sig minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion per dag på ett sätt som är lämpligt för individen, med beaktande av hans eller hennes ålder.

Vårt viktigaste arbetsverktyg är vi själva. Vår inställning till rörelse kommer att påverka barnen och det ingår i vårt uppdrag som förälder, pedagog eller annan vuxen i barnets närhet. Vi måste skapa sammanhang för barnen där de kan springa, hoppa, dansa, balansera och klättra. Barn upplever att det är både roligt och spännande att ha avbrott för rörelse mitt under lektionerna. Det fungerar bra att t.ex hoppa en stund på stället medan man väntar eller springa runt matbordet.

Genom att göra tiden på gården, i parken och i naturen aktiv ökar vi på ett naturligt sätt mängden steg. Tiden för rörelse ökar och allt från små barnens aktivitet i och bredvid sandlådan. Vi vill poängtera att alla vuxna i barnens vardag är viktiga förebilder. Ger vi oss tid att vara fysiskt aktiva tillsammans med barnen, ökar vi barnens möjligheter att genom egna upplevelser senare fortsätta vara aktiva. Forskning visar att barnen redan från tre års ålder har vuxna förebilder som de ser upp till. Därför är det viktigt att som vuxen ge förutsättningar och möjligheter till aktivitet.

De flesta små barn tillbringar en stor del av dagen i dagvård. Därmed gäller det för personalen att ta initiativ till att röra på sig på gården. Balansera på sandlådskanten eller motsvarande, ta fram utomhusleksaker eller göra skogsäventyr. Att gå på ojämn mark, hoppa bort vattnet från vattenpölar och springa i lös sand stärker barnens benmuskler märkbart. Varje dag måste det finnas vilda rörelseaktiviteter, så att lungkapaciteten förstärks genom att barnen blir flåsiga. Vi vill uppmuntra barn att få uppleva så många rörelsemiljöer som möjligt före de börjar i skolan.

All form av sinnesträning är också viktigt för helhetsutvecklingen. Att barn får röra på olika ytor med händerna, övningar där barnet känner olika material eller till och med klättrar utvecklar armstyrkan och sinnesträningen. Stora barngrupper och små lokaler är en utmaning och ofta är lekarna lugnare, som att läsa böcker, spela och rita. Dessa behövs också, men vi behöver tänka kring balans och koordination. Kan vi inte vara fysisk aktiva inne behöver vi erbjuda barnen att gå ut snarare än att bara stilla dem. Vi jobbar med ett livslångt lärande. Vi behöver tänka hållbart och forskning visar att en viktig nyckel till hälsa är rörelse. Barn lär sig bättre när de får vara aktiva.

Barns rörelseglädje skall inte bromsas, utan aktiveras och inspireras för att få friska och aktiva barn. Därför måste vi tala positivt om rörelse, undvika uttryck som “spring inte” och “ta det lugnt”. Du är en förebild för barn och unga, våga bekräfta detta. Låt miljön bjuda in till rörelse! Vårt uppdrag är viktigt!

 

Eva-Lotta Backman

Ansvarig för barn och unga

Finlands Svenska Idrott

 

Blogg: Finlands Svenska Idrott, https://idrott.fi/rorelsegladje/