Image

Sonja Maununahon vieraskynä: Pidetään kaikki ikäpolvet liikkeessä

06.11.2023

Käsitykset perheestä muuttuvat arkielämän muutosten myötä. Arkielämän muutoksiin taas vaikuttavat yhteiskunnan muutokset. Yksi suurista yhteiskunnallisista muutoksista on väestön ikääntyminen: se koskettaa suoraan tai välillisesti kaikkia perheitä.

Julkisessa keskustelussa ikäpolvien välinen riippuvaisuus nousee harvemmin esiin muuten kuin kielteisessä valossa. Silti tilanne sisältää myös myönteisiä piirteitä. Kasvu, kehitys ja oppiminen edellyttävät vuorovaikutusta toisiin ihmisiin ja ylettyy yli sukupolvien.

 

Keitä kaikkia perheeseen kuuluu?

Halu ja tarve monipuolistaa näkemyksiä perheestä on viime aikoina noussut ajankohtaiseksi. Monet perheet eivät tunnista itseään kahden vanhemman lapsiperheideaalista. Puhutaan uusperheistä, pienperheistä, yhden hengen perheistä. Laajennettuun perheeseen voi kuulua isovanhempien ja muiden sukulaisten lisäksi myös itse valittuja tärkeitä ihmisiä. Perhekäsitteen laajenemiseen vaikuttaa myös perheiden kulttuuritaustojen monipuolistuminen.

 

Perheliikunnasta voimaa perheen vanhimmille

Perheessä yksittäisen jäsenen hyvinvointi vaikuttaa kaikkien hyvinvointiin. Perheliikunta lisää hyvinvointia monin tavoin, iästä riippumatta. Fyysisen terveyden edistämisen lisäksi se luo mahdollisuuksia elämyksille, kohtaamisille ja siten mielialan hoitoon.

Iän karttuessa ja toimintakyvyn heikentyessä liikkuminen vähenee. Lihasvoiman lisäksi liikkeelle lähtemiseen tarvitaan mielen voimaa. Mielen voimaa lisää nähdyksi ja kuulluksi tuleminen. Joustava mieli keksii uusia tapoja liikkua ja tehdä itselle merkityksellisiä asioita, vaikka liikkumiskyky olisikin huonontunut. Valitettavasti vain pieni osa ikäihmisistä liikkuu terveyden kannalta riittävästi.

 

Aktiivisuutta omannäköisen elämän kautta

Liikunnan lisäämisen sijaan voi joskus olla tarkoituksenmukaista kannustaa aktiivisempaan arkeen ja poistaa liikkeelle lähtemisen esteitä, olivat ne sitten fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia.

Motivaatio toimia rakentuu omista arvostuksista ja arvoista. Usein ikääntyneille hyvinvointi tarkoittaa mahdollisuutta elää arkea itsenäisesti, omin avuin.

Liikkeelle lähtemisen ja liikkeellä pysymisen lähtökohtana on oltava ikääntyneen omat tarpeet, toiveet ja käsitys hyvästä elämästä. Se tarkoittaa arjen aktiivisuutta ja osallistumista. Perheliikuntaa voi olla vaikkapa yhteinen kauppareissu, auttaminen viikkosiivouksessa, puutarhan hoito, marja- tai sieniretki tai kävelyretki torikahville, teatteriin tai hautausmaalle. Ulkoilu ja erityisesti luonnossa liikkuminen virkistää kaikkia aisteja, se rauhoittaa ja vähentää stressiä. Vaihtelevassa maastossa kulkeminen on myös oiva tapa harjoitella tasapainoa ja lihasvoimaa.

 

Mielen esteet liikkumiselle

Liikkumisen esteet voivat olla psyykkisiä tai sosiaalisia. Haluttomuus liikkua saattaa liittyä taustalla olevaan vaikeaan elämäntilanteeseen, yksinäisyyteen tai turvattomuuteen. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan tukea, ja kannustus on tarpeen. Kodin kynnys voi olla liian korkea ylitettäväksi yksin.

Hyvinvoiva yhteisö huomioi kaikenikäisten jäsentensä mukaan ottamisen ja mukana pysymisen. Iäkkään perheenjäsenen arjen aktiivisuus lisää koko perheen hyvinvointia.

 

Perheliikunnan teemaviikko tuo hyvää mieltä marraskuuhun

Nyt on aika tuoda yhdessä esille perheenjäsenten liikkumisen tärkeys, sillä perheliikunnan teemaviikkoa vietetään 6.11-12.11.2023. Yhteinen teemamme on Yhdessä liikkuminen antaa mahdollisuuden loistaa! Käytäthän somessa tunnisteita #liikkuvaperhe #familjenirörelse #familiesonthemove #perheliikunnanteemaviikko

Tule mukaan!

Sonja Maununaho
Asiantuntija, Ikäihmisten mielenterveyden edistäminen
Mieli ry

Mikäli kaipaat tukea ja vinkkejä iäkkään perheenjäsenen kannustamiseen perheliikuntaan, voit tutustua MIELI ry:ssä kehitettyyn Liikkuvan mielen tukija -työkirjaan.

Tämä blogi on osa Suomen Olympiakomitean, Liikkuva perhe -ohjelman ja Liikkujan polku -perheliikunnan teemaryhmän blogisarjaa Yhdessä liikkuminen antaa mahdollisuuden loistaa. Sarjan avulla tuodaan esille perheiden liikkumisen monet eri muodot ja mahdollisuudet sekä kannustetaan kaikkia mukaan viettämään perheliikunnan teemaviikkoa 6.-12.11.2023.

Lue lisää aiheesta:

Liikkuva perhe
Perheliikunnan teemaviikko
Vie vanhus ulos -kampanjan vinkit
Susanne Blomqvist ja Matleena Livson: Nyt on aika nostaa perheliikunnan merkitys valokeilaan!

Blogi luettavissa myös Suomen Olympiakomitean -sivuilla: Sonja Maununahon vieraskynä: Pidetään kaikki ikäpolvet liikkeessä