Image

Terhi Koivumäen vieraskynä: Perheliikuntaa ilman huonoa omaatuntoa

07.11.2022

Terhi Koivumäen vieraskynä: Perheliikuntaa ilman huonoa omaatuntoa

”Paras perintö mitä voit lapsellesi antaa, on liikunnan ilon sytyttäminen.”
”Vanhemman liikkumisen malli antaa lapselle mallin liikkuvaan elämäntapaa.”

Nämä kumpikin lause pitävät paikkansa ja ovat varmasti jokaisen vanhemman tiedossa ja toiveessa. Jokainen vanhempi toivoo lapselleen parasta, mutta aina elämä ei mene suunnitellusti ja arkeen saattaa ilmaantua kuormitustekijöitä. Voimavarat voivat olla syystä tai toisesta vähissä ja on elämäntilanteita, jotka eivät mahdollista siinä hetkessä optimaalisia valintoja esimerkiksi liikkumisen suhteen. Kun tällaisia hetkiä tai ajanjaksoja tulee, kannustavat viestit perheliikunnan tärkeydestä eivät aina aiheuta vastaanottajassa sellaista reaktiota, kun tarkoitus on ollut. Hyvä tarkoitus saattaa sitä vastoin kääntyä itseään vastaan. Kuormittavassa elämäntilanteessa voi kannustus tuntua lisätaakalta, johon siinä hetkessä vanhempi ei kykene tai pysty.

Vinkit vastuulliseen kannustamiseen

On monia tapoja, joilla voimme yhdessä tukea perheitä silloin, kun perheen arjessa on kuormitustekijöitä, jotka kuluttavat voimavaroja ja vievät huomion siinä hetkessä. Tässä muutamia tapoja, joita jokainen meistä voi omassa roolissaan toteuttaa, oli se sitten terveydenhoitajana, ystävänä, kasvattajana, työkaverina tai vaikkapa liikunnan ohjaajana:

Vanhemmuuden vahvistaminen
Jokainen vanhempi ansaitsee onnistumisen tunteita, jotka ovat erityisen tärkeitä silloin, kun oma jaksaminen on vähissä. Kun arki haastaa ja voimavarat ovat vähissä, entistä tärkeämpään rooliin nousee huomion kiinnittäminen asioihin, mitkä arjessa toimivat, sen sijaan, että keskitytään asioihin, mitkä jäävät toteutumatta.

”Kuulostaa, että teidän perheellänne on tällä hetkellä monta arjen huolta. Oli kuitenkin hienoa kuulla, että kaikesta huolimatta, jaksatte viedä lasta harrastuksiin.”

Kuulluksi tulemisen tarve
Ei oleteta, mitä perhe tarvitsee oman hyvinvointinsa edistämiseen, vaan kohdataan, kuunnellaan ja ymmärretään perheen tilannetta. Jokaisen perheen tarina on erilainen, joten samat ohjeet eivät toimi kaikilla.

”Millaista tukea tai apua tarvitsisitte, jotta arkenne olisi tässä hetkessä helpompaa?”

Turvaverkkojen luominen
Millaista tukea lähiympäristö, järjestöt tai muut palveluntuottajat tarjoavat alueella, löytyisikö sieltä jotain perheen arkea tukevaa toimintaa? Millaisia liikuntakerhoja alueella on, joihin lapset voisivat osallistua ja vanhemmat saisivat omaa aikaa palautumiseen?

”Katsotaanko yhdessä mitä harrastuksia tässä teidän kotinne lähellä on, joihin lapset voisivat osallistua. Minä autan asian järjestämisessä, kun sopiva harrastus löytyy.”

Toivon herättäminen
Kun omat voimavarat ovat vähissä, tarvitaan vierelle ihmisiä, jotka valavat uskoa tulevaan ja selviämiseen. Pienet valonpilkahdukset tulevassa auttavat jaksamaan rankempien vaiheiden läpi. Kaikki lapsiperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset voivat olla luomassa puitteita näille valonpilkahduksille.

”Etsitään teille se tuki, mitä tarvitsette tämän vaiheen yli pääsemiseen ja aivan varmasti sen jälkeen arki taas tuntuu helpommalta. Maailma ei kaadu, vaikka yhteinen ulkoilu jää tässä hetkessä vähemmälle. Se kyllä palautuu, kunhan saadaan näitä muita asioita kuntoon.”

Mistä liikunnan ilon kipinän syttyy?

Liikunnan ilon ja kipinän sytyttäminen perustuu pystyvyyden vahvistamiseen, vahvuuksien esille tuomiseen sekä mahdollisuuksien luomiseen. Otetaan jokainen tavoitteeksi se, että perheitä kohdatessamme, pysähdymme tekemään näkyväksi juuri sen perheen vahvuudet, elämäntilanteesta riippumatta.

 

Terhi Koivumäki
Sydänliitto, kehittämispäällikkö

*Vinkit perustuvat Neuvokas perheen -perhehaastatteluihin (2020) sekä tutkimusnäyttöön siitä, millaista tukea perheet kaipaavat kuormittavassa elämäntilanteessa ammattilaisilta. Lue lisää Neuvokas perheestä.

Tämä blogi on osa Suomen Olympiakomitean, Liikkuva perhe -ohjelman ja perheliikunnan teemaryhmän Yhdessä liikkuminen antaa mahdollisuuden loistaa -blogisarjaa. Sarjan avulla tuodaan esille perheiden liikkumisen monet eri muodot ja mahdollisuudet sekä kannustetaan kaikkia mukaan viettämään perheliikunnan teemaviikkoa 7.-13.11.2022.