Ministeri Kurvinen jakoi liikunnan Piikkarit-palkinnon sekä Liikkuvat-palkinnot

Oulunjoen seurakunta vastaanotti Ministeri Kurviselta Liikkuva perhe -palkinnon. Liikkuvat-palkintoihin myönnettiin yhteensä 21 000 euroa. Palkintorahat tulee käyttää palkitsemisen kohteena olevan väestöryhmän liikkumisen edistämiseen.

Oulujoen seurakunta, Oulujoen seurakunnan varhaiskasvatuksen saama Liikkuva perhe -palkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa, ja sitä perustellaan mm. seuraavasti:
Monipuolinen toimintatarjonta on jo useamman vuoden jatkunutta, säännöllistä perheille suunnattua matalan kynnyksen ohjattua ja omaehtoista liikuntaa ja siihen sisältyy perheliikunnasta viestintää. Toimintaan osallistumisen kynnys on tehty erityisen matalaksi. Toimintaa kuvastaa joustavuus ja mukautuvuus yhteiskunnan perheiden toimintakyvylle kulloinkin asettamiin erilaisiin haasteisiin (esim. koronapandemia). Toiminta on maksutonta, kaikille avointa ja sitä kehitetään perhelähtöisesti. Toiminta on juurtunutta, monipuolista ja säännöllistä.

Liikkuva perhe -palkinnon saajan valinnassa painotettiin matalan kynnyksen ohjattua tai omaehtoista perheliikuntaa, jota toimija on konkreettisesti mahdollistanut tai kehittänyt. Erityisesti arjessa tapahtuvan, eri-ikäisten ihmisten fyysisesti aktiivisen yhdessäolon toteutuminen on ohjelman tavoitteiden keskiössä. Hakijataho on tunnistanut perheliikunnan mahdollisuudet ja tarjonnut, lisännyt tai kehittänyt (yhtä tai useampaa seuraavista): perheelle suunnattua ohjattua liikuntaa, perheelle suunnattua omaehtoista liikuntaa ja/tai viestinyt perheliikunnasta. Lisäksi palkittavassa toiminnassa näkyy useampi Liikkuva perhe -tunnusmerkki: toiminta on liikuntaa, jossa lapset ja aikuiset liikkuvat yhdessä, osallistujien yhdessäolo ja keskinäinen vuorovaikutus mahdollistuvat, liikunta tapahtuu osana perheiden arkea ja toimintaan on matala kynnys osallistua ja siitä välittyy avoin ja myönteinen asenne liikuntaan.

Liikkuva perhe -palkinnon valintaraatiin kuuluivat Suomen Paralympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, Suomen Vanhempainliiton perhetyön asiantuntija Laura Klemetti, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori/dosentti Arto Laukkanen, Suomen Olympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija Marko Viitanen, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson, Suomen Olympiakomitean liikunnallisen elämäntavan erityisasiantuntija Matleena Livson, Suomen Ladun  perheliikunnan työryhmän jäsen Sanna Puhakka ja Liikkuva perhe -ohjelman hankesuunnittelija Johanna Pekkanen. Liikkuva perhe -ohjelma valitsi hakijoista neljä finalistia asetettujen valintakriteerien perusteella, jotka olivat :

  • Oulujoen seurakunta
  • Partiolippukunta Utin Pilvenveikot ry
  • Lempäälän kunta, liikuntapalvelut
  • Lohjan Liikuntakeskus Oy

Valintaraati valitsi finalisteista palkintoehdokkaan.

 

Liikkuva perhe -ohjelma onnittelee Oulunjoen seurakuntaa Liikkuva perhe -palkinnosta ja kiittää kaikkia palkinnon hakuun osallistuneita toimijoita arvokkaasta työstä perheiden yhteisen liikkumisen mahdollistamiseksi. 

 

Vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee Liikkuva perhe, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja -ohjelmien ansioituneita toimijoita

Liikkuvat-ohjelmat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen terveysliikunnan kokonaisuus, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee Liikkuvat-ohjelmista Liikkuva perhe, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja -ohjelmien ansioituneita toimijoita. 

Ohjelman toimijana ja palkinnon hakijana voi olla kunta, järjestö tai joku muu rekisteröity taho. Jokainen ohjelma palkitsee vähintään yhden ansioituneen toimijan ohjelman tavoitteita edistävästä toiminnasta. Hakuaika on 13.9–1.10.2021. mennessä. Palkittavien kesken jaettava palkintosumma on 21 000 €. Palkitsemistilaisuus järjestetään 2.12.2021 klo 10 Säätytalolla Helsingissä. 

Palkitsemiskriteerit ovat ohjelmakohtaisia 

Liikkuva perhe -ohjelma painottaa valinnassaan matalan kynnyksen ohjattua tai omaehtoista perheliikuntaa, jota toimija on konkreettisesti mahdollistanut tai kehittänyt. Erityisesti arjessa tapahtuvan, eri-ikäisten ihmisten fyysisesti aktiivisen yhdessäolon toteutuminen on ohjelman tavoitteiden keskiössä.

Tutustu ja täytä hakulomake alla. Pääset hakukriteereihin ja -lomakkeeseen myös tästä.

Lisätiedot ja hakuohjeet:

Liikkuva perhe -palkinto. Johanna Pekkanen, johanna.pekkanen@suomenlatu.fi, p. 044 059 8678, liikkuvaperhe.fi